Zəmanət

Bizim internet dükanımızdan məhsul almaqla, Siz güvənli və keyfiyyətli məhsulları zəmanətlə əldə edə bilərsiniz.

 

Zəmanətli xidmətə istehsalçının günahı ucbatından yaranmış qüsurlar, ekspluatasiya qaydalarına riayət etməklə, zavod tərəfindən quraşdırılmış məhsuldakı nasazlığın ödənişsiz aradan qaldırılması daxildir.

 

Alıcıya ötürülən zaman  dəstdəki hissələrin tamlığı və istehsal zamanı yaranmış nasazlıq yoxlanılır.

 

Elektrik məhsullarına zəmanətli xidmət müddəti 6 aydır. Bütün məhsullara zəmanətli xidmət istehsalçı şirkətin səlahiyyətli ixtisaslaşmış xidmət mərkəzlərində xidmət göstərilir, əgər buna müvafiq səlahiyyəti varsa.

 

14 gün ərzində Alıcı məhsulu geri qaytara və ya dəyişdirə bilər, o şərtlə ki, məhsul tələbatda olmayıb, məhsulun istehlak xüsusiyyətləri və görünüşü alındığı kimi saxlanılıb, bütün aksesuarlar qorunub saxlanılıb, komponentlər və sənədlər - dəstə nə daxildirsə, paket zədələnməyibsə, möhür qorunubsa, fabrik etiketi, kassa mədaxil çeki və ya digər sənədlər, hansı ki, alışı təsdiq edir.

 

Alıcı yüksək keyfiyyətli məhsuldan imtina etdikdə Satıcı məhsulu geri qəbul edib, pulunu geri qaytarmalı, Alıcı tərəfindən 10 gündən gec olmayaraq ödəyibsə, xərclər istisna olmaqla Satıcıya Alıcı tərəfindən 3 manat məbləğində pul ödənilir. Keyfiyyətsiz məhsul geri qaytarıldıqda bizim internet dükanımız bütün məbləği tamlıqla geri qaytarır, Alıcıya çatdırılma xərcləri kompensasiya edilir və keyfiyyətsiz məhsul satıcıya qaytarılır.